HUISREGELS
  1. Kom steeds op tijd voor de training. Indien je te laat bent, groet je bij het betreden van de mat en ga je groeten bij de trainer die je mogelijk een opdracht zal geven.
  2. Respecteer de trainer en de trainingen zoals die gegeven worden. Respecteer ook je medejudoka’s.
  3. Tijdens de training mag je de tatami niet verlaten. Indien dit per uitzondering toch nodig is, vraag je toelating aan de trainer.
  4. Draag slippers telkens als je de mat verlaat. Zet je slippers op het rekje bij het binnenkomen van de zaal.
  5. Je neemt geen eten of drinken mee in de trainingszaal, met uitzondering van water. Neem je flesjes water na de training terug mee. Ook in de kleedkamers neem je geen eten of drank mee. De kleedkamers dienen enkel om je om te kleden, niet om te spelen.
  6. Je wacht na de training in de cafetaria op je ouders, niet buiten op de parking. Wie zich in de cafetaria bevindt, houdt het rustig. Je loopt niet, je roept niet. Zit je als toeschouwer in de trainingszaal, dan stoor je de training niet.
  7. Je brengt geen eigen drank mee om te gebruiken in de cafetaria.
  8. De club heeft het recht alcoholische dranken te weigeren aan minderjarigen of aan volwassenen die tekenen van dronkenschap vertonen. Er mag geen sterke drank geserveerd worden.
  9. Wie deze huisregels niet respecteert, kan de toegang tot de club ontzegd worden. De Algemene Vergadering kan het lidmaatschap van toegetreden leden op elk moment beëindigen.

image-299543-regel.jpg